Oddelenie vnútornej správy a kvality

Ing. Andrea Danková, PhD.

Ing. Andrea Danková, PhD.vedúca oddelenia vnútornej správy a kvality

Telefón 048/446 1156   +421907525449E-mailandrea.dankova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie vnútornej správy a kvality

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.predstaviteľ manažmentu pre kvalitu

Telefón 052/426 2321E-mailjan.zavadsky@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie vnútornej správy a kvality

Jana Lobbová

Jana Lobbovásekretárka

Telefón 048/446 1152E-mailjana.lobbova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie vnútornej správy a kvality