Ekonomická fakulta

Prodekanka pre rozvoj

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.docent

Telefón 048/446 2015E-mailanna.vanova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF

Referentky

Monika Tomášiková

Monika Tomášikováreferentka rozvoja

Telefón 048/446 2144E-mailmonika.tomasikova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj
Ľuba Divoková

Ľuba Divokováreferentka vzťahov s verejnosťou

Telefón 048/446 2132E-mailluba.divokova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj