Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)

Dňa 10. októbra 2012 sa konal jesenný ročník Univerzitného dňa kariéry (UDK) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie organizovalo Kariérne centrum UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. a dekana Ekonomickej fakulty Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.


Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo sprostredkovať všetkým študentom a absolventom UMB informácie o aktuálnych pracovných pozíciách, absolventských programoch, odborných stážach a súťažiach priamo od potenciálnych zamestnávateľov.


Podujatie otvorila prodekanka pre medzinárodné vzťahy EF doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. Následne prebiehal program UDK v dvoch sekciách: výstavná sekcia a sekcia Career fair. Vo výstavných stánkoch boli návštevníkom UDK k dispozícií zástupcovia medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku – Dell, Delloitte, Ernst & Young, Henkel, Lugera & Maklér, PricewaterhouseCoopers.


Sekcia Career fair pozostávala z prezentácií zúčastnených spoločností. V tejto sekcii vystúpila riaditeľka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Marína Spirová, ktorá informovala účastníkov o význame a úlohách SOPK v rozvoji podnikania. Sekciu napokon uzatvoril BestGuest Michal Siklienka z komunity rozbiehačov a tvorcov.


Zúčastnené organizácie uverejňujú aktuálne pracovné ponuky, odborné stáže a súťaže pre študentov a absolventov našej univerzity prostredníctvom stránky Kariérneho centra UMB www.kc.umb.sk.