Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

Začiatok (dátum, čas): 5. 3. 2020, 13:00
Koniec (dátum, čas): 10. 3. 2020, 16:00
Usporiadateľ: Kariérne centrum UMB

Kurz pre zamestnancov UMB

 

Cieľ:

Kurz je zameraný na stresmanažment dlhodobého pracovného výkonu. Cieľom je identifikácia spúšťačov, symptómov a následkov dlhodobej pracovnej záťaže so zameraním na budovanie stresovej tolerancie, vnútornej motivácie a pozitívneho prístupu.


Obsah:

  1. Osobná a pracovná záťaž s následným syndrómom vyhorenia
  2. Príčiny, symptómy a následky demotivácie a frustrácie
  3. Prevencia ako zdroj motivácie a novej energie
  4. Zvyšovanie stresovej tolerancie a reziliencie
  5. Praktické cvičenia

 

Na kurz sa môžete prihlásiť prostrednícvom online prihlášky: https://www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/formulare-online/prihlaska-na-zaujmove-vzdelavanie-kurz.html

 

Kontakt:

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie