aktivita II.2 Filozofia

  • vytvorenie nového spoločného študijného programu v slovenskom jazyku v spolupráci s Ostravskou univerzitou a Sliezskou univerzitou v Katowiciachaktivita II.2 Filozofia