Kresba a maľba

Výtvarné práce študentiek a študentov UTV UMB - študijný odbor Kresba a maľba pod vedením Mgr. Nory Trnkovej Kúdelkovej, PhD.