prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.profesor, prorektor pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1122E-mailpeter.terem@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum
Ďalšie pracoviskáFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie - profesor