prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.profesor, prodekan pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1312E-mailpavel.necas@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV
Ďalšie pracoviskáFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Prodekan pre vedu a výskum - prodekan pre vedu a výskum