Fakulty UMB

Ekonomická fakulta UMB

Ekonomická fakulta UMB


Tajovského 10
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 21 11
fax: +421-48-415 27 93
http://www.ef.umb.sk/ 

GPS: 48.738708,19.137851

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB


Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 12 11
fax: +421-48-415 24 32
http://www.fpvmv.umb.sk 

GPS: 48.732732,19.145125

Fakulta prírodných vied UMB

Fakulta prírodných vied UMB


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421/48/446 7111
fax: +421-48-413 61 53
http://www.fpv.umb.sk  

GPS: 48.7418422,19.1228244

Filozofická fakulta UMB

Filozofická fakulta UMB


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244

Pedagogická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB


Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 41 11
fax: +421-48-436 44 44
http://www.pdf.umb.sk 

GPS: 48.751046,19.1555

Právnická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB


Komenského 20
974 00 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 31 11
fax: +421-48-412 51 27
http://www.prf.umb.sk 

GPS: 48.744842,19.146209

Virtuálne prehliadky UMB

Virtuálne prehliadky UMB


  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

 Budova

Areál  EF

Vstupná hala

Aula Rotunda

Samovzdelávacie stredisko ( Univerzitná knižnica UMB — Ekonomická študovňa — Samovzdelávacie stredisko, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica)

Ekonomická študovňa (Univerzitná knižnica UMB — Ekonomická študovňa — Tajovského 10, Banská Bystrica)

 

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Budova

Vstup do budovy

Aula

Politologická študovňa  (Univerzitná knižnica UMB — Politologická študovňa — Kuzmányho 1, Banská Bystrica)

Centrum krízového riadenia

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Budova

Vstup do budovy

Atrium

Všeobecná biológia a mikrobiológia

Chemické laboratórium a váhovňa

Laboratórium mechaniky

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Budova

Kaviareň a vstupné priestory

Aula

Učebňa s tlmočníckym zariadením

Športová hala

  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Budova

Koncertná miestnosť

Prednašková miestnosť

Ateliér

Prírodovedná učebňa

 

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Budova

Vstup do budovy

Malá prednášková miestnosť

Veľká prednášková miestnosť

Právnická študovňa ( Univerzitná knižnica UMB — Právnická študovňa — Komenského 20, Banská Bystrica)

Pojednávacia miestnosť

  • Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici

Tajovského 40

Referát absenčných výpožičiek Univerzitnej knižnice UMB

 

Tajovského  51

Budova

Chodba

Univerzálna študovňa Univerzitnej knižnice UMB

Vzdelávacie centrum Mateja Bela Univezitnej knižnice UMB

 

Ružová  15

Budova

Vstup do  internátu, kde sídli študovňa

Pedagogická študovňa (Univerzitná knižnica UMB  — Pedagogická študovňa — Ružová 15, Banská Bystrica)

 

Virtuálne prehliadky: facebook UMB