JUDr. Monika Némethová, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.odborný asistent, prodekan pre vedu a výskum

Telefón 048/446 3254E-mailmonika.nemethova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre vedu a výskum
Ďalšie pracoviskáPrávnická fakulta / Katedra obchodného a hospodárskeho práva - odborný asistent