Cultural identity of Miskolc

POZVÁNKA

Katedra európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vás srdečne pozýva

 na prednášku Dr. Kingy Szabó-Tóth, Univerzity of Miskolc

Elements of the cultural identity of Miskolc (First results of the study)

v (pondelok) 16. marca 2020 od 9,25 do 10,25 hod.