Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.odborny asistent, prodekan pre medzinárodné vzťahy, prodekan pre medz.sp.,roz. a vzť. s ver.

Telefón 048/446 5135, 7419E-maillujza.urbancova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Ďalšie pracoviskáFilozofická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy - prodekan pre medzinárodné vzťahyFilozofická fakulta / Prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou - prodekan pre medz.sp.,roz. a vzť. s ver.