Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

SAP kamion - SAP Run Simple Tour

Začiatok (dátum, čas): 23. 10. 2015, 11:00
Koniec (dátum, čas): 23. 10. 2015, 14:00
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Kategória: Iné
Zameranie: ekonomické
Odborný gestor: Ing. Bohuslav Martiško, CSc., Ing. Igor Kollár, PhD.
WWW: go.sap.com/sk/docs/download/2015/10/e60ef40e-457c-0010-82c7-eda71af511fa.pdf
Kľúčové slová: In Memory Computing, SAP Hana, Big Data, Real time, Mobilné technológie, biznis procesy
Rokovací jazyk: slovenský, anglický

Hlavným cieľom je prezentovať nové technológie (In Memory Computing, Big Data, mobilný prístup, riadenie procesov v reálnom čase) pre študentov a zamestnancov UMB, ako aj pre široku odbornú verejnosť.

Tematické okruhy

Informačné technológie: Big Data, In Memory Computing. Manažment: riadenie biznis procesov v reálnom čase

Zhodnotenie

Záverom by sme mohli skonštatovať, že „stará móda sa vracia“. Táto fráza platí teda aj v oblasti IT, ale len na princíp, nie na technológie. Dáta sa vracajú teda znovu do operačnej pamäte, kde k nim budú mať aplikačné programy veľmi rýchli prístup. Zmenia sa tým aj programovacie postupy, dáta už nebude nutné premiestňovať z disku do operačnej pamäte,keď s nimi budeme potrebovať vykonať matematické operácie. Zrýchli sa tým spracovanie procesov, čím sa zabezpečí ich riadenie v reálnom čase.Jednotný dátový priestor, kde budú uložené všetky podnikové dáta (BIG DATA) , štruktúrované a neštruktúrované, umožní robiť kvalitnejšie ad – hoc a predikčné analýzy. V mnohých riešeniach nebudeme musieť používať nepresné štatistické výstupy, budeme mať možnosť veľmi rýchlo spracovať všetky dáta, ktoré k danému problému budeme mať k dispozícii.Rozsiahle použitie mobilných technológií nám umožní byť v kontakte so svojou firmou a riešiť problémy riadenia biznis procesov v reálnom čase aj vtedy, keď budeme fyzicky na inom kontinente.

Kontaktná osoba: Bohuslav Martiško - Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - 0904 830 362

Akcia "SAP kamion" je zameraná na vysvetlenie a hlavne prezentovanie základov "In Memory Computing a Big Data" s využitím platformy SAP HANA. Očakáva sa, že táto nová technológia spolu s mobilným prístupom k podnikovým dátam v reálnom čase zlepšia riadenie podnikov. Dáta sa vrátia späť do operačnej pamäte, čím sa zabezpečí k nim veľmi rýchly prístup z aplikačných programov (aplikácií), lebo nebude nutný ich prenos z disku do operačnej pamäte, aby sa mohol vykonať výpočet. Tento postup podstatne urýchli spracovanie dát, čím umožní manažmentu riadiť podnik v reálnom čase aj pomocou mobilných technológií.