Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy.

Začiatok (dátum, čas): 27. 10. 2015, 8:30
Koniec (dátum, čas): 27. 10. 2015, 17:30
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná Aula
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Zameranie: ekonomické
Odborný gestor: prof. Ing. Marta Orviská, PhD
WWW: www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84&aid=1048
Kľúčové slová: finačná stabilita, udržateľný rast, Európeska únia
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Medzinárodná vedecká konferencia „Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy fiškálnych a menových aspektov finančnej stability a regulačného mechanizmu v meniacom sa ekonomickom prostredí krajín Európskej únie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v prostredí verejného a súkromného sektora ako zdroja udržateľného rastu v ďalšom období

Tematické okruhy

Rokovania v nasledujúcich sekciách: A: Fiškálne a menové aspekty finančnej stability v EÚ B: Inovácie a udržateľný rast C: Vzdelávanie a výskum vo financiách

Kontaktná osoba: Erika Ľapinová - Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - 048/446 6313

9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy."