Ing. Božena Gehrerová

Ing. Božena Gehrerováreferentka fin.kontroly,petícií a sťažn.

Telefón 048/446 1178E-mailbozena.gehrerova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly