Faculty of Economics

Vice-dean for Study:

Ing. Mária Kanderová, PhD.

Ing. Mária Kanderová, PhD.odborný asistent s PhD.

Phone 048/446 6618, 2130E-mailmaria.kanderova@umb.sk

 

Study Department:

Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátovávedúca študijného oddelenia

Phone 048/446 6127E-maillucia.horvatova@umb.sk
Ing. arch. Monika Supuková

Ing. arch. Monika Supukovápodateľňa a správa záznamov

Phone 048/446 2164E-mailmonika.supukova@umb.sk
Jana Matejková

Jana Matejkováreferentka študijného oddelenia

Phone 048/446 6132E-mailjana.matejkova@umb.sk
Mgr. Jana Prašovská

Mgr. Jana Prašovskáreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Phone 048/446 2197E-mailjana.prasovska@umb.sk