Study Department

Vice-rector for Education, Accreditation and Internal Quality System:

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Phone 048/446 1166, 6616E-mailvladimir.uradnicek@umb.sk

 

Rectorate  Study Department:

Mgr. Monika Luptákováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Phone 048/446 1121E-mailmonika.luptakova@umb.sk

Mgr. Katarína Babeľováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Phone 048/446 1121   +421918802085E-mailkatarina.babelova@umb.sk

 

Study Departments at Faculties: