MBU Senior Management

Rector

 

Vice-Rector for Education, Accreditation and Internal Quality System

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Phone 048/446 1166, 6616E-mailvladimir.uradnicek@umb.sk

 

Vice-Rector for Science and Research

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.prorektor pre vedu a výskum

Phone 048/446 1122E-mailpeter.terem@umb.sk

 

Vice-Rector for International Cooperation and Lifelong Learning

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Phone 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.sk

 

Vice-Rector for Development and Computerisation

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.docent

Phone 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.sk

 

Bursar

Ing. Ladislav Monček

Ing. Ladislav Mončekkvestor

Phone 048/446 1153   +421907851831E-mailladislav.moncek@umb.sk