Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


MBU Senior Management

Rector

 

Vice-Rector for Education, Accreditation and the Internal Quality System

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBAprorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Phone 048/446 1166   +421 907 706 766E-mailjarmila.kmetova@umb.sk

 

Vice-Rector for Science and Research

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.prorektor pre vedu a výskum

Phone 048/446 1122   +421 910 796 888E-mailpeter.terem@umb.sk

 

Vice-Rector for Strategy, Internationalisation and International Cooperation

doc. Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.

doc. Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.prorektorka pre stratégiu, internacionalizáciu a medzinárodnú spoluprácu

Phone 048/446 1126, 2653   +421 905 882 305E-mailmiroslava.tuschlova@umb.sk

 

Bursar

Ing. Radovan Lapuník, MBA

Ing. Radovan Lapuník, MBAkvestor

Phone 048 446 1153   +421 918 884 665E-mailradovan.lapunik@umb.sk

 

 

 

 

 


Matej Bel University in Banská Bystrica