Международное сотрудничество

Контакт - Ректорат

Проректорка по международным связям и повышению квалификации

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.sk

 

Erasmus+

Mgr. Lucia Oboňová

Mgr. Lucia Oboňováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-maillucia.obonova@umb.sk

 

Референт по международным отношениям

Mgr. Andrea Bobáková

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-mailandrea.bobakova@umb.sk

 

Kонтакты по международным отношениям на факультетах УМБ