Юридический факультет

Продекан по международным связям:

JUDr. Monika Némethová, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.prodekan pre vedu a výskum

Telefón 048/446 3254E-mailmonika.nemethova@umb.sk

 

Референт по международным отношениям:

Mgr. Jana Hubáčeková

Mgr. Jana Hubáčekováreferent pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg