Юридический факультет

Продекан по международным связям:

JUDr. Monika Némethová, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.prodekan pre vedu a výskum

Telefón 048/446 3254E-mailmonika.nemethova@umb.sk

 

Референт по международным отношениям:

Mgr. Jana Hubáčeková

Mgr. Jana Hubáčekováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048 446 3116, 6724E-mailjana.hubacekova@umb.sk