foto akcie

Správy

UMB prestavila svoju ponuku štúdia na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa predstavila na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2014
21/10/2014
Ocenenie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu - "Tréner Mládeže" za výnimočné výsledky v roku 2013
Dňa 7.10.2014 v Národnom športovom centre Minister školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Peter Pellegrini ocenil najúspešnejších trénerov mládeže Slovenska za mimoriadne výsledky v roku 2013. Medzi ocenenými trénermi boli aj učiteľ a interná doktorandka z katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD. - tréner reprezentácie SR v Karate a Mgr. Anna Murínová - trénerka reprezentácie SR v Biatlone.
20/10/2014
UMB na veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA &VAPAC 2014
V dňoch 7. – 9. októbra 2014 sa v priestoroch Aegon arény NTC v Bratislave konal najväčší medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry na Slovensku 18. ročník AKADÉMIA & VAPAC® na ktorom svoju aktuálnu ponuku štúdia prestavila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
10/10/2014
Otvorenie akademického roka 2014/2015 na UMB
Dňa 23. septembra 2014 sa v aule Beliana uskutočnilo Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na pôdu univerzity prvý krát zavítal Peter Pellegrini minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
30/09/2014
Tlačová správa - Otvorenie akademického roka 2014/2015 na UMB
Dňa 23. septembra 2014 rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dr. h. c. prof. PhDr. Beta Kosová, CSc. slávnostne otvorila nový akademický rok 2014/2015 na UMB.
24/09/2014
UMB cyklovýlet do Očovej
Kolotoč akademického prostredia opäť otvára nový rok. Podobne ako minulý rok, aj tento rok prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., vedúci Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB, v spolupráci s PaedDr. Evou Čulenovou, PhD. (Katedra translatológie FF UMB) a Mgr. Milenou Konôpkovou (dekanát FF UMB) zorganizovali v poradí už druhú UMB cykloakciu do Očovej. Táto cykloakcia si 5.9.2014 pri príležitosti otvorenia nového akademického roku pripomínala najmä jedného z najväčších slovenských vedcov, polyhistora Mateja Bela, po ktorom je pomenovaná aj naša univerzita, návštevou jeho rodiska pri Zvolene.
08/09/2014

...»» všetky správy