foto akcie

Správy

Inaugurácia rektora UMB
Dňa 15. januára 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v Aule Beliana uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a slávnostné vymenovanie doc. Ing. Petra Krištofíka, Ph.D. za dekana Ekonomickej fakulty UMB a doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD. za dekanku Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Viac info.
15/01/2015
Podpis Kolektívnej zmluvy na rok 2015
Dňa 17.12.2014 rektor UMB doc. Ing. Vladimír HIADLOVSKÝ, PhD. a predsedníčka Rady ZO OZ pri UMB Mgr. Zuzana PILIAROVÁ podpísali Kolektívnnu zmluvu UMB na rok 2015. Viac info.
07/01/2015
Dobrovoľnícky projekt roka – Univerzitná noc literatúry
Radnicu v Banskej Bystrici v pondelok 8. 12. 2014 zaplnili nielen dobrovoľníci a dobrovoľníčky a z dvanástich hlavných ocenení tím Univerzitnej noci literatúry získal cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka. Viac info.
17/12/2014
Čínska delegácia na UMB
Takmer štvorročné úsilie UMB o aktívne zapojenie sa do globálnej siete Konfuciových inštitútov vyvrcholilo pre UMB úspešne dňa 11. decembra 2014 počas rokovaní poverenej delegácie našej univerzity s v tomto roku už druhou delegáciou na najvyššej úrovni z partnerskej Tianjinskej univerzity neďaleko Pekingu. Viac info.
16/12/2014
Fakulta prírodných vied UMB
Akademický senát Fakulty prírodných vied UMB na svojom zasadnutí zvolil doc. RNDr. Jarmilu Kmeťovú, PhD., za dekanku FPV UMB v Banskej Bystrici na obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019.
12/12/2014
Nová predajňa skrípt Vydavateľstva UMB Belianum
Edičná a vydavateľská činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa realizuje prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – BELIANUM, ktoré vydané publikácie zároveň propaguje a predáva prostredníctvom kamennej predajne Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica a tiež prostredníctvom internetovej predajne. Viac info.
10/12/2014

...»» všetky správy