foto akcie

Správy

Zmena vedenia Právnickej fakulty UMB
Rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. dňa 25. júna 2014 pri príležitosti ukončenia funckie dekana odovzdala Striebornú medailu UMB prof. JUDr. Stanislavovi Mrázovi, CSc. za dlhoročný podiel na riadení Právnickej fakulty UMB. Zároveň rektorka UMB oficiálne uviedla do funkcie novozvoleného dekana Právnickej fakulty UMB Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc..
04/07/2014
5. UMB CYKLOAKCIA: POPRI HRONE
Na Ponikách, kde sme boli na 4. UMB cykloakcii, sme sa dohodli, že nasledujúca (piata) cykloakcia bude až o tri týždne, teda 24.6.2014. Stretli sme sa na Zvolenskej ceste 1 oproti Tescu a vyrazili sme na dohodnutú trasu smerom na Vlkanovú a Hronsek.
26/06/2014
Indonézsky veľvyslanec na UMB
Dňa 23. júna 2014 navštívil Univerzitu Mateja Bela J. E. pán Djumantoro Purwokoputro Purbo, MA, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky na Slovensku.
26/06/2014
Vysokoškoláci do praxe
Rozhovor s rektorkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici D.r.h.c. prof. PhDr. Beátou Kosovou, CSc. v rámci projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
23/06/2014
Sedem statočných v lete na praxi v ŽP Informatika
Stráviť leto s pocitom, že robia niečo užitočné pre seba – to je výhoda, ktorú bude mať sedem vybraných vysokoškolákov, študentov odboru Informatika na Prírodovedeckej fakulte UMB v Banskej Bystrici. S podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa môžu zúčastniť „Letného campu“, ktorý organizuje ŽP Informatika pre vysokoškolákov.
20/06/2014
Kultúrno-poznávací cyklovýlet: 4. UMB cykloakcia
Júnové počasie nás opäť vylákalo dňa 4. 6. 2014 na ďalšiu UMB cykloakciu – tentokrát už štvrtú v poradí.
17/06/2014

...»» všetky správy