foto akcie

Správy

Dobrovoľnícky projekt roka – Univerzitná noc literatúry
Radnicu v Banskej Bystrici v pondelok 8. 12. 2014 zaplnili nielen dobrovoľníci a dobrovoľníčky a z dvanástich hlavných ocenení tím Univerzitnej noci literatúry získal cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka. Viac info.
17/12/2014
Čínska delegácia na UMB
Takmer štvorročné úsilie UMB o aktívne zapojenie sa do globálnej siete Konfuciových inštitútov vyvrcholilo pre UMB úspešne dňa 11. decembra 2014 počas rokovaní poverenej delegácie našej univerzity s v tomto roku už druhou delegáciou na najvyššej úrovni z partnerskej Tianjinskej univerzity neďaleko Pekingu. Viac info.
16/12/2014
Nová predajňa skrípt Vydavateľstva UMB Belianum
Edičná a vydavateľská činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa realizuje prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – BELIANUM, ktoré vydané publikácie zároveň propaguje a predáva prostredníctvom kamennej predajne Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica a tiež prostredníctvom internetovej predajne. Viac info.
10/12/2014
Banská Bystrica sa stala centrom V4 vďaka Vyšehradskému mládežníckemu fóru
V poradí tretí ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra sa opäť konal na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Toto medzinárodné podujatie na tri dni spojilo v diskusiách mladých akademikov a odborníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Viac info.
05/12/2014
Ekonomická fakulta UMB
Akademický senát Ekonomickej fakulty UMB na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.12.2014 zvolil doc. Ing. Petra Krištofíka, Ph.D. za kandidáta na dekana EF UMB na nasledujúce funkčné obdobie.
02/12/2014
ARRA - Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014
Vedenie, zamestnanci aj poslucháči Univerzity Mateja Bela v BB, si ako každý rok aj v roku 2014 so záujmom preštudovali závery Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v rámci jej Hodnotenia fakúlt vysokých škôl 2014. Napriek tomu, že existujú rôzne názory na metodiku, účelnosť či objektivitu podobných prieskumov, vedenie Univerzity Mateja Bela vníma prezentované výsledky s rešpektom a s permanentným záujmom o ich zlepšovanie u viacerých hodnotených fakúlt UMB. Zároveň s potešením prijala správu o stabilnom elitnom postavení, resp. zlepšení postavenia svojich fakúlt, pričom verí, že tento trend bude i naďalej pokračovať.
02/12/2014

...»» všetky správy