foto akcie

Správy

Spravodajca UMB
Nové číslo Spravodajcu UMB. Ročník 21 č. 3 - január - február
25/03/2015
XV. Univerzitné majstrovstvá UMB
Dňa 27.02.2015 sa už tradične uskutočnili zimné majstrovstvá pre zamestnancov UMB, ktoré organizovala Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v spolupráci so Športovým klubom UMB. Tento rok to bol jubilejný už XV.ročník. Viac info.
06/03/2015
Cyklus Osobnosti – Pavol a Igor Martuliakovci
Dňa 23. februára pripravila Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Kuzmányho kruhom tradičné podujatie Cyklus Osobnosti, v rámci ktorého sa predstavili dve významné osobnosti mesta Banská Bystrica, otec a syn – prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc. a doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.. Viac info.
06/03/2015
Filozofická fakulta UMB prezentovala ponuku štúdia na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania v Minsku
V dňoch 19. – 21. februára 2015 sa konal medzinárodný veľtrh vzdelávania s názvom „Education & Career-Belarus“, ktorého sa zúčastnila aj Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Viac info.
26/02/2015
Stretnutie ministra školstva so študentmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
5. februára 2015 navštívil Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici minister školstva, vedy, výskumu a športu, Juraj Draxler. Viac info.
09/02/2015
Prezentácia Univerzity Mateja Bela pre stredoškolákov z Banskobystrického kraja
Dňa 5. 2. 2015 sa v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici uskutočnila prezentácia študijnej ponuky Unverzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov stredných škôl v banskobystrickom samosprávnom kraji. Viac info.
09/02/2015

...»» všetky správy