Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ekonomický odbor

Vedúca:

Ing. Zuzana Kubišová

Ing. Zuzana Kubišovávedúca ekonomického odboru

Telefón 048/446 1143   +421915595364E-mailzuzana.kubisova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor

Oddelenie rozpočtu a  financovania:

Jana Filakovská

Jana Filakovskáreferentka oddelenia rozpočtu a štátnej pokladnice

Telefón 048/446 1144E-mailjana.filakovska@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Marta Mydlová

Marta Mydlováreferentka odd. rozpočtu a financovania

Telefón 048/446 1138E-mailmarta.mydlova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Alena Vrábová

Alena Vrábováreferentka odd. rozpočtu a financovania

Telefón 048/446 1147E-mailalena.vrabova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor

 

Oddelenie účtovníctva

Ing. Miriam Kutešová

Ing. Miriam Kutešovávedúca oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1131E-mailmiriam.kutesova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Mgr. Beáta Filová

Mgr. Beáta Filováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1163E-mailbeata.filova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Mgr. Erika Frčková

Mgr. Erika Frčkováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1171E-mailerika.frckova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Alena Kubincová

Alena Kubincováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1161E-mailalena.kubincova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Ing. Jana Malčeková

Ing. Jana Malčekovámetodik ekonomického odboru

Telefón 048/446 1185E-mailjana.malcekova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Agata Macáková

Agata Macákováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1146E-mailagata.macakova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Mgr. Andrea Močáryová

Mgr. Andrea Močáryováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1160E-mailandrea.mocaryova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Zdenka Slobodniková

Zdenka Slobodnikováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1146E-mailzdenka.slobodnikova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Anna Šufliarska

Anna Šufliarskareferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1154, 1171   +421917681628E-mailanna.sufliarska@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor

Oddelenie mzdového  učtovníctva:

Mária Longauerová

Mária Longauerovávedúca oddelenia mzdového účtovníctva

Telefón 048/446 1148E-mailmaria.longauerova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Ľubica Haringová

Ľubica Haringováreferentka odd. mzdového účtovníctva

Telefón 048/446 1149E-maillubica.haringova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Alena Kubincová

Alena Kubincováreferentka oddelenia účtovníctva

Telefón 048/446 1161E-mailalena.kubincova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor
Alena Križanová

Alena Križanováreferentka odd. mzdového účtovníctva

Telefón 048/446 1145E-mailalena.krizanova@umb.skPracoviskoRektorát / Ekonomický odbor

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici