Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preukaz externého študenta

V zmysle Zákona o vysokých školách Univerzita Mateja Bela vydáva preukaz externého študenta UMB vo forme bezkontaktnej čipovej karty

Vizuál preukazu

do 31.8.2014 s čipom typu Mifare Classic      od 1.9.2014 s čipom typu Mifare DESFire

do 31.8.2014     od 1.9.2014

Držitelia

Preukaz externého študenta UMB je jedným z dokladov študenta, ktorý študuje na vysokej škole v rámci externej formy štúdia pre všetky stupne štúdia (Bc., Mgr./Ing., PhD.).

Funkcionality

interné - v rámci UMB

 • na študijných oddeleniach
 • preukaz do Univerzitnej knižnice UMB
 • knižničný pas - preukaz do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

externé - mimo UMB (iba karty vydané do 1.8.2014)

 • po aktivácii v kancelárii dopravného podniku ako elektronická peňaženka
 • NABI karta vo všetkých pobočkách FaxCopy
 • Ticketportál - elektronická vstupenka

Upozornenie: Študenti externej formy štúdia nemajú nárok na štátom garantované zľavy v železničnej a autobusovej doprave.

známka Externista

Platnosť preukazu externého študenta UMB je označená holografickou nálepkou na zadnej strane a je od 1.9.2020 do dňa 30.9.2021 alebo do dňa ukončenia štúdia, ktorýkoľvek z nich nastane skôr. Známka Externista 09/2021 je bez poplatku. Získate ju na zápise alebo v Kancelárii preukazov UMB.

 

 

EURO<26

Od 1.9.2020 projekt EURO<26 pre vysoké školy ukončil výhradný držiteľ licencie. 

Viac informácií na www.euro26.sk

 

Postup na dodatočné získanie preukazu externého študenta

Postup na získanie preukazu pri prestupe z dennej formy alebo z inej univerzity alebo po prijatí na štúdium bez možnosti potvrdenia návratky uchádzača v systéme AiS2  (t.j. mimo štandardné prijímacie konanie).

 1. Uhradiť prevodom na účet poplatok za preukaz externého študenta podľa inštrukcií na stránke Platobné údaje
  • na účet IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590;
   variabilný symbol: 9881;
   špecifický symbol (ako identifikátor platiteľa): IO osoby v AIS;
   správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta.
 2. Poslať mail na preukazy@umb.sk s predmetom "Žiadosť o nový preukaz externého študenta"
  • s krátkym sprievodným textom, kde nebude chýbať meno, priezvisko, dátum narodenia, fakulta, študijný program,
  • požiadajte o vygenerovanie predpisu k platbe za nový preukaz v systéme AiS2.
 3. Počkať na vyhotovenie preukazu po zaevidovaní platby za preukaz (cca 3 pracovné dni).
 4. Prevziať si preukaz v kancelárii preukazov UMB
  Na začiatku AR 2020/2021 budú dodatočné preukazy k dispozícii od 21.9.2020.

Cena preukazu

Cena preukazu externého študenta UMB je stanovená na sumu 10,- €.
Ak je platba po termíne 31.7.2020, tak sa naviac účtuje dodatočný poplatok 5,-€ za každý úkon (za omeškanie, za chybné platobné údaje). 
Študenti prijatí na externú formu štúdia po 31.7.2020 dodatočný poplatok naviac neuhrádzajú.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici