doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.docent, prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Telefón 048/446 1166, 6616E-mailvladimir.uradnicek@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF - docent