doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.odborný asistent, prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kva

Telefón 048/446 4230E-mailviktoria.soltesova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra teológie a katechetiky PDF
Ďalšie pracoviskáPedagogická fakulta / Prodekan pre rozvoj a zabezpečenie kvality - prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kva