PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.odborný asistent, prodekan pre vedu, výskum a MV

Telefón 048/446 7132E-mailvladimir.siladi@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre vedu, výskum a MV
Ďalšie pracoviskáFakulta prírodných vied / Katedra informatiky FPV - odborný asistent