doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.docent, prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 2178, 2216E-mailvanda.marakova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra cestovného ruchu a SS EF
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy - prodekanka pre medzinárodné vzťahy