prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.profesor, vedúci KCR

Telefón 048/446 2216E-mailvanda.marakova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra cestovného ruchu
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Katedra cestovného ruchu - vedúci KCR