Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Atestačná komisia UMB

Kontaktná osoba:

Petra Chamková

Petra Chamkováreferentka

Telefón 048/446 6212E-mailpetra.chamkova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici