Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Atestačná komisia UMB

Atestačná komisia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZOZNAM ČLENOV ATESTAČNEJ KOMISIE.pdf (412 KB)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici