2014 - 2002

Rôzne:

- registračný PIC kód UMB pre európske granty: 998462517