Správa o vede a výskume

Rôzne:

- registračný PIC kód UMB pre európske granty: 998462517