https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Veda a výskum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Filozofická fakulta UMB

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.docent

Telefón 048/446 7114, 7412E-mailimrich.nagy@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra histórie


Referát medzinárodnej spolupráce, vedecko-výskumnej a edičnej činnosti

PhDr. Ingrid Balážováreferentka vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Telefón 048/446 2141E-mailingrid.balazova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodek. pre vedeckovýskumnú činnosť