Fakulta prírodných vied UMB

Prodekan pre vedu a výskum

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.profesor

Telefón 048/446 7244E-mailjan.spisiak@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra geografie FPV

 

Referentka pre vedu a výskum

Ing. Slavka Račáková, PhD.referát pre vedu a výskum

Telefón 048/446 7431E-mailslavka.racakova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre vedu a výskum