https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Veda a výskum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Poverený výkonom funkcie prodekana pre vedu, výskum a rozvoj

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.profesor

Telefón 048/446 1312E-mailpavel.necas@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

 

Referentka pre vedu a výskum

Andrea Luptákováreferentka vedy a výskumu

Telefón 048/446 1227E-mailandrea.luptakova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Prodekan pre vedu a výskum