Filozofická fakulta UMB

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.docent

Telefón 048/446 7119, 7412E-mailpeter.micko@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra histórie


Referentka pre vedu a doktorandské štúdium

PhDr. Lucia Allmanová

PhDr. Lucia Allmanováreferent pre vedu a doktorandské štúdium

Telefón 048/446 7621E-maillucia.allmanova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť