Fakulta prírodných vied UMB

Prodekan pre vedu a výskum

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.prodekan pre vedu, výskum a MV

Telefón 048/446 7132E-mailvladimir.siladi@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre vedu, výskum a MV

 

Referentka pre vedu a výskum

Ing. Slavka Račáková, PhD.

Ing. Slavka Račáková, PhD.referát pre vedu a výskum

Telefón 048/446 7431E-mailslavka.racakova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre vedu, výskum a MV