Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Prodekan pre vedu, výskum a rozvoj

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.docent

Telefón 048/446 1226E-mailpeter.cajka@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov FPVaMV

 

Referentka pre vedu a výskum

Andrea Luptáková

Andrea Luptákováreferentka vedy a výskumu

Telefón 048/446 1227E-mailandrea.luptakova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Prodekan pre vedu a výskum