Ekonomická fakulta UMB

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD.

doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD.docent

Telefón 048/446 6616E-mailvladimir.uradnicek@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

 

Referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Daniela Gavalcová

Daniela Gavalcováref. vedeckovýsk. čin. a doktor. štúdia

Telefón 048/446 2141E-maildaniela.gavalcova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodek. pre vedeckovýskumnú činnosť