Kontakty - Veda a výskum

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.docentka

Telefón 048/446 1122, 6219   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra sociálnych štúdií a etnológie

 

Mgr. Iveta Voskárová

Mgr. Iveta Voskárováreferentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1120E-mailiveta.voskarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

 

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty (UCMP)

Ing. Ivana Kýpeťová

Ing. Ivana Kýpeťovávedúca

Telefón 048/446 6224E-mailivana.kypetova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty