Vedecká kaviareň

Veda v centre - Vedecká kaviareň

 

VEDECKÁ KAVIAREŇ 
bolo podujatie organizované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v rámci projektuVEDA V CENTRE.

Podujatie bolo organizované spravidla 1-krát mesačne a jednotlivé posedenia boli zamerané na popularizáciu vedy, techniky a umenia. Program vedeckej kaviarne bol určený širšej odbornej i laickej verejnosti.