https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Veda a výskum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Práva na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Zoznam priznaných práv podľa fakúlt UMB 
Práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
(v študijných odboroch)

Filozofická fakulta UMB

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

Fakulta prírodných vied UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB