Práva na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Zoznam priznaných práv podľa fakúlt UMB 
Práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
(v študijných odboroch)

Filozofická fakulta UMB

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

Fakulta prírodných vied UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

  • Obchodné a finančné právo (bez časového obmedzenia)