Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v jednotlivých študijných odboroch na UMB

Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v jednotlivých študijných odboroch na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – schválené 24. 4. 2014

Pedagogické vedy (166 KB)
Humanitné vedy, historické vedy a etnológia (169 KB)
Ekonómia a manažment (245 KB)
Medzinárodné vzťahy, Teória politiky (197 KB)
Vedy o športe (169 KB)
Matematika (252 KB)
Synekológia (236 KB)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici