https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Veda a výskum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Doctor honoris causa UMB

Doctor honoris causa UMB

Titul „doctor honoris causa“ udeľuje Vedecká rada UMB s cieľom vyznamenať osoby, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj vzdelania,  vedy, výskumu, kultúry, umenia a iných oblastí spoločenského života a ktoré prispeli a prispievajú k rozvoju slobody, demokracie, ľudských práv a  právneho štátu.

Rok 2017

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB


Rok 2016

prof. Ján Valach

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB

Rok 2015

Kolinda Grabar-Kitarović

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB

prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Doctor honoris causa UMB


Rok 2014

 

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

Doctor honoris causa UMB


Rok 2013


prof. ThDr. Igor Kišš, prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

Doctor honoris causa UMB

Rok 2012

prof. Dr. Michal Harpáň

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB

Rok 2011
prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.
prof. Ing. Stanislava Hroncová, CSc.


Rok 2010

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

 

Rok 2009
doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc. (in memoriam)
prof. Piotr Jerzy Kunce
prof. Dr. René Schaffhauser


Rok 2006
Karl-Heinz Kago
prof. Ľudmila Alexejevna Verbická, DrSc.

Rok 2005
prof. Shlomo Breznitz, PhD.
Mgr. Stanislav Štepka
JUDr. Jacques Isnard

Rok 2004
prof. RNDr. Otto Tomeček, PhD.
prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc.


Rok 2003
prof. Dr. Alexander Rosa
prof. PhDr. Július Alberty, CSc.


Rok 2002
Ondrej Lenárd
Mgr. Ladislav Ballek
prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc.

Rok 2001
Dr. Kamil E. Idris


Rok 2000
prof. Dr. Claude Kaspar


Rok 1997
Tibor Andrašovan

Rok 1996
Dr. Arpád Bogsch