Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Naštartuj svoju kariéru vo výskume

Začiatok (dátum, čas): 27. 9. 2018, 9:00
Koniec (dátum, čas): 27. 9. 2018, 15:00
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Usporiadateľ: Iné
Mesto: Cesta na amfiteáter 1 Banská Bystrica
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Zameranie: iné
WWW: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/workshop-bb/

workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Asociácia doktorandov Slovenska Vás pozývajú na podujatie

 

Naštartuj svoju kariéru vo výskume

Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumníkov

 

Cieľom podujatia je podporiť doktorandov a mladých výskumníkov v úspešnom rozbehu kariéry vo výskume. Účastníkom poradíme, kde hľadať kariérne príležitosti a na čo myslieť pri plánovaní vlastného kariérneho rozvoja. Keďže je čoraz dôležitejšou súčasťou kariéry vo výskume medzinárodná mobilita, predstavíme aj rôzne schémy a programy na jej podporu a ponúkneme praktické rady a tipy, ako zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt. V popoludňajšej časti ponúkneme niekoľko tipov ako dobre a úspešne publikovať.

 

Kedy: 27. septembra 2018

Kde: Učebňa P5
Ekonomická fakulta UMB
Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

 

PROGRAM:

8.30 - 9.00 Registrácia

 

9.00 - 9.10 Otvorenie

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., prorektorka UMB pre vedu a výskum

 

9.10 - 9.20 Prečo sa stať členom ADS a čo ponúka EURAXESS?

Čo je úlohou Asociácie doktorandov Slovenska a prečo má zmysel stať sa jej členom? Aké služby ponúka pre rozvoj mobility a kariéry vo výskume iniciatíva EURAXESS Slovensko?

Mgr. Katarína Rentková, PhD., ADS
PaedDr Karla Zimanová, PhD., EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

 

9.20 - 10.45 Ako pripraviť žiadosť o štipendium.

Workshop, v rámci ktorého vám predstavíme rôzne európske aj národné programy, ktoré môžete využiť na financovanie výskumnej mobility v zahraničí. Ponúkneme aj praktické cvičenia, v rámci ktorých sa dozviete viac o tom, ako pripraviť kvalitnú žiadosť o štipendium.

Workshop vedie Mgr. Silvia Kotuličová, EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

 

10.45 - 11.00 Prestávka

 

11.00 -11.15 Medzinárodné výskumné projekty na UMB.

Projektová manažérka z UCMP UMB predstaví služby, ktoré centrum ponúka výskumníkom, ktorí sú zapojení v medzinárodných výskumných projektoch alebo hľadajú možnosti ako sa do nich zapojiť.

Ing. Ivana Kýpeťová, Univerzitné centrum medzinárodných projektov UMB

 

11.15 - 12.15 Moja kariérna cesta.

Etablovaní výskumníci a výskumníčky prezradia, čo ovplyvnilo ich kariérnu cestu aj čo považujú za dôležité pre kariérny rast vo výskume.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Filozofická fakulta UMB
Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Pedagogická fakulta UMB
Mgr. Róbert Chovanculiak, PhD., INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

 

12.15 – 13.00 Obed

 

13.00 - 13.45 Ako si plánovať vlastný profesionálny rozvoj?

Predstavíme nástroje, ktoré vám pomôžu lepšie si plánovať vlastný profesionálny rozvoj. V rámci interaktívnej časti bloku budeme spoločne diskutovať o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre kariérny rast vo výskume aj spôsoboch ako ich rozvíjať.

Moderuje Mgr. Janka Kottulová, PhD., EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

 

13.45 - 15.00 Ako dobre a úspešne publikovať.

Kvalitné publikácie sú kľúčom k úspechu v akademickom výskume. Ako a kde nájsť vhodné publikačné príležitosti a ktorých sa naopak vystríhať? A ako napísať článok, ktorý uspeje? Poradia skúsení výskumníci a výskumníčky.  

Mgr. Lucia Nižníková, Univerzitná knižnica UMB
Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. Ekonomická fakulta UMB
Moderuje Mgr. Antónia Jurečková, PhD., SAIA, n. o., regionálne pracovisko v Banskej Bystrici

 

Registrácia a informácie


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici