Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Veda a výskum

Univerzita Mateja Bela reflektuje v oblasti vedy a výskumu globálne trendy s cieľom prehlbovania interakcií veda - spoločnosť. Podporuje smerovanie k  otvorenej vede  prostredníctvom  zvyšovania spoľahlivosti, efektívnosti, dôveryhodnosti, inkluzívnosti a globálnosti so zámerom zvyšovania jej kvality a  vplyvu na spoločnosť.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.