Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

  DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

  Odkiaľ poznáme dažďové záhrady?

  Ako uvádza Metodická príručka - dažďová záhrada, vodozádržné opatrenia  a environmentálna výchova, od roku 1990 sa začali objavovať prvé dažďové záhrady v USA, neskôr vo Veľkej Británii a v Austrálii. V týchto krajinách sú súčasťou vodohospodárskych opatrení a ich tvorba je podporovaná mestskými a obecnými samosprávami. 

  Prečo je dôležité podporiť tvorbu dažďových záhrad?

  Dažďová záhrada pomáha odstraňovať znečistenie, ktoré sa nachádza v ovzduší a prostredníctvom dažďa sa následne dostáva do pôdy a podzemných vôd. Tieto záhrady prostredníctvom rastlín, mikroorganizmov, filtrácie a iných procesov, čistí prebytočnú dažďovú vodu, ktorá vsakuje do pôdy. Okrem ekologickej plnia aj funkciu estetickú a edukačnú. 

  Výhody a nevýhody dažďových záhrad

  Výhodou je: 

  • vytvorenie priestoru pre užitočný hmyz a vtáctvo,
  • absorbovanie prebytočnej vody z chodníkov a ciest napomáha znižovaniu rizika záplav v ich blízkosti, 
  • podpora doplňovania podzemných vôd,
  • estetická funkcia pomáha k zlepšovanie kvality života obyvateľov miest a obci.  

  Nevýhody sa môžu prejaviť v prípade, že dažďová záhrada nie je vytvorená podľa kritérií, ktoré je potrebné akceptovať pri jej založení. Hrozí riziko erózie pôdy, nedostatočné vsakovanie vody, nadmerný výskyt nežiadúceho hmyzu – komárov. 

  Vieme si vytvoriť dažďovú záhradu sami? 

  Odpoveď je Áno, ale v prvom rade si treba uvedomiť, že je dôležité dostatočne si naštudovať všetky potrebné informácie. Vyhneme sa tak možným nevýhodám, ktoré sú uvedené vyššie. Dôležité je vedieť, či priestor, ktorý by sme na vybudovanie záhrady chceli využiť je ten vhodný. Hlavnou podmienkou je analýza vsakovania vody, na ktorú slúži jednoduchý test. Ten je dostupný na internete. Potom je dôležité pripraviť si plán terénnych úprav a výsadby. Vhodný výber rastlín umožní využívať dažďovú vodu podľa toho, koľko jej daná rastlina potrebuje. Je dôležité odsledovať si pred sadením vsakovanie vody na celej ploche. Na tomto základe potom môžeme kombinovať rastliny podľa náročnosti závlahy. Na miesta s najdlhším vsakovaním môžete umiestniť napr. alchemilku obyčajnú, záružlie močiarne, prasličku zimnú, túžobník červený. Na miesta so strednou vlhkosťou zase rebríček obyčajný, veternicu lesnú a echinaceu. A priestor, ktorý hraničí s vonkajšou plochou pekne vyplní rubekia, liatra alebo helénium.

  Odkazy, ktoré pomôžu teoretickými informáciami a praktickými radami pri zakladaní dažďovej záhrady:

  Čo je to dažďová záhrada?

  Manuál pre vybudovanie dažďovej záhrady  - 1. časť

  Manuál pre vybudovanie dažďovej záhrady  - 2. časť

  Diskusia k danej téme  - Bádateľské aktivity v dažďovej záhrade:

  1. Priepustnosť  pôdy a návrh výsadby

  Žiaci počas daždivých dní zaznamenajú množstvo vody a jej vsakovanie. Na základe meraní majú za úlohu navrhnúť výber rastlín a tieto návrhy argumentačne odprezentovať. Výstupom môže byť priama výsadba v dažďovej záhrade

  2. Hmyzí hotel

  Na hodinách techniky vyrobia žiaci hmyzí hotel, ktorý umiestnia v blízkosti dažďovej záhrady. Po jeho inštalovaní ho budú pozorovať a vytvoria obrazový výstup (video, foto prezentáciu a pod.).

  3. Rovesnícke učenie

  Formou rovesníckeho učenia starší žiaci predvedú získané informácie z predchádzajúcich aktivít svojim mladším spolužiakom. Súčasťou budú aj praktické činnosti – sadenie, plenie a pod.

   

  Autor: Jana Kortvélyesiová, ZŠ Spojová Banská Bystrica

   

  Informácia o organizácii:

  Základná škola na Spojovej ulici, na Sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici, prvý raz otvorila brány pre svojich žiakov 16. septembra 1974. V súčasnosti v príjemnom a kultivovanom prostredí, obklopená zeleňou i vynoveným športovým areálom, uprostred sídliska už takmer 50 rokov slúži generáciám žiakov. V posledných rokoch sme sa okrem iného zamerali aj na skvalitnenie odborných učební. Vzniklo tak prírodovedné a jazykové laboratórium. Zmodernizovali sa učebne chémie, fyziky a techniky. V rámci zvyšovania povedomia o klimatických zmenách sme vďaka Nórskym grantom, štátnemu rozpočtu SR a z rozpočtu školy realizovali projekt EDUGA, ktorého súčasťou je aj Dažďová záhrada.