Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti študentov UMB

  Dňa 12. marca 2024 sme oficiálne spustili dotazníkový prieskum zameraný na zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB) s cieľom zmapovať aktuálnu situáciu, bariéry a vízie do budúcna medzi študentmi UMB. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sme oslovili 175 respondentov. Údaje boli zozbierané v rámci projektu Klimatické átrium Mateja Bela financovaného Nadáciou TIPSPORT. Výsledky dotazníkového prieskumu budú využité pri tvorbe stratégií rozvoja značky Zelená UMB a Akčného plánu na podporu environmentálnej uvedomelosti na UMB.

  Z výsledkov vyplýva, že študenti UMB považujú zelené témy za veľmi dôležité, nakoľko 4,35 je priemerným hodnotením dôležitosti z možných 5. Analýza aktuálnej situácie v súvislosti s témou udržateľného rozvoja sa zameriavala na tri oblasti spokojnosti študentov: spokojnosť s univerzitným areálom, spokojnosť s vnútornými priestormi univerzity (učebne, internáty, jedálne) a spokojnosť so zapojením univerzity do osvety zelených tém. Najnižšiu mieru spokojnosti študenti vyjadrili k vnútorným priestorom univerzity, ktoré dosiahli priemerné hodnotenie 3,34 z možných 5. Ďalej nasleduje spokojnosť s univerzitným areálom, pričom vonkajšie priestory dosiahli hodnotenie 3,54 z možných 5. V popredí sa umiestnila spokojnosť so zapojením UMB do osvety zelených tém, ktorú vnímajú na 3,63 z možných 5.

  Najväčšiu bariéru vo vzťahu k téme udržateľného životného rozvoja na UMB pre študentov predstavuje nedostatok finančných prostriedkov, pričom túto možnosť si zvolili ako svoju prvú preferenciu takmer polovica opýtaných respondentov (45%). Na druhom mieste sa umiestnil pocit „sám nezmôžem nič“, ktorý vníma ako primárnu bariéru 19% respondentov. Obdobne sa umiestnila bariéra „ľudia okolo teba“, ktorá je prvoradá pre 17% opýtaných respondentov.

  Medzi aktivity a nástroje, ktorých zavedenie by študenti na podporu udržateľnejšieho správania na UMB uvítali patrí vytvorenie oddychových zón s prvkami zelene. Táto aktivita sa stretla s najväčším úspechom a 61,7% respondentov jej priradilo najvyššiu dôležitosť. Študenti by ocenili aj aktivitu predaja kávy a čaju v bufetoch do vlastného pohára za zvýhodnenú cenu (53,7%). Rovnako tak aj predaj jedál v jedálňach, ktoré sa nepredajú v čase obeda za zvýhodnenú cenu (42,3%). S obľubou sa stretla aj výsadba stromčekov v podobe aleje absolventov (39,4%) a organizovanie materiálnych zbierok pre ľudí v núdzi (34,9%).

  Študentov sme následne vyzvali, aby nám poskytli svoje ďalšie postrehy a odporúčania do budúcna, medzi ktorými sa nachádzali mnohé zaujímavé odpovede. Jedným z opakovaných postrehov bolo zefektívnenie triedenia odpadu v priestoroch univerzity a v študentských domovoch, pričom s týmto konceptom už aktívne pracujeme. Z údajov sme zistili silný záujem (77%) o zber špeciálnych materiálov na UMB, ktorý plánujeme v dohľadnej dobe implementovať do našich aktivít.

  Všetkým respondentom srdečne ďakujeme za odpovede a podnetné nápady.

   

  Autor: Tereza Kuchárová, ambasádorka Zelenej UMB

   

  Zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti študentov UMB