Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zelená UMB na Univerzitnom dni kariéry 2024

  Dňa 12. marca 2024 sa v priestoroch Slávnostnej auly Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal 11. ročník veľtrhu pracovných príležitostí a kariérneho poradenstva s názvom Univerzitný deň kariéry. Cieľom podujatia bolo podporiť komunikáciu a spoluprácu študentov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi. Študenti mali jedinečnú príležitosť priblížiť sa k sprostredkovaniu práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na záverečných prácach.

  Medzi vystavovateľmi nechýbal ani tím Zelenej UMB v zastúpení zelených ambasádorov Megan Hurákovej a Oleksiiho Dudu. Prostredníctvom stánku šírili povedomie o dôležitosti udržateľného životného štýlu a motivovali študentov k ekologickej zodpovednosti. Jeden z hlavných bodov záujmu sa týkal projektov EKO-mapa Banskej Bystrice a Klimatické átrium Mateja Bela (v areáli Študentského domova 3), pričom átrium predstavuje konkrétny príklad iniciatívy zameranej na zlepšenie životného prostredia priamo v univerzitnom areáli. Zelení ambasádori sa v súvislosti s prebiehajúcim dotazníkovým prieskumom medzi študentmi zameraným na zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti na UMB zamerali na jeho propagáciu. Pozornosť upútali aj krátkou anketou zameranou na tému triedenia odpadu.

  Naši ambasádori mali pre študentov UMB, ktorí sa zúčastnili podujatia pripravenú anketu zameranú na ich skúsenosti s triedením odpadu. Z výsledkov vyplýva, že väčšina respondentov (82,6%) triedi odpad doma, čo naznačuje relatívne vysokú úroveň povedomia o separácii odpadu. Ďalších 4,3% uviedlo, že triedia odpad doma aspoň občas, čo znamená, že aj tí, ktorí triedia nepravidelne majú povedomie o tomto procese. Na druhej strane, len malá časť študentov (8,7%) triedi odpad aj na študentských domovoch. Jednou z otázok bolo aj to či študenti využívajú kompost. Takmer polovica opýtaných študentov (47,8%) ho využíva. Tento pozitívny signál ukazuje, že študenti UMB majú záujem o udržateľnejšie metódy likvidácie organického odpadu, ich povedomie o environmentálnych otázkach a snaha o udržateľnosť je relatívne vysoká.

  Stánok Zelenej UMB tak nebol len miestom získavania informácií, ale aj zdrojom inšpirácie pre všetkých zúčastnených na neustále rozvíjanie environmentálnych iniciatív na pôde našej univerzity a mimo nej.

  Zelená UMB na Univerzitnom dni kariéry 2024Zelená UMB na Univerzitnom dni kariéry 2024Zelená UMB na Univerzitnom dni kariéry 2024Zelená UMB na Univerzitnom dni kariéry 2024